Jatkamme vuonna 2018 aloitettujen päällystevauriokartoitusten tekemistä Väylävirastolle. Työ sisältää päällystettyjen teiden, ramppien ja kevyen liikenteen väylien päällystevauriokartoituksen. Mittausalueet sijoittuvat Uudenmaan-, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueille.

Osallistuimme Väyläviraston vuosittaisille vertailuinventointipäiville 15.-16.5.2019. Vertailuinventoinnit saatiin hyväksytysti suoritettua ja saimme lisenssit mittausten toteuttamiseen kaudelle 2019. Mitattava pituus tulevalla kaudella on n. 6000 km maanteitä sekä 750 km kevyen liikenteen väyliä. Mittaustyöt aloitetaan kesäkuun alussa.

Päällystepaksuus- sekä tyhjätilavertailutestit järjestettiin Pirkkalassa 7.5.2019. Osallistuimme testeihin kahdella maatutkalaitteistolla. Vertailutesteissä varmistetaan maatutkalaitteistojen toimivuus sekä tarkastellaan mm. toistettavuutta sekä uusittavuutta.

Testien jälkeen aloitimme molemmilla laitteistoilla kauden 2019 maatutkamittaukset. Mikäli teillä on tarpeita maatutkamittauksille, olkaa yhteydessä.