Haemme kesätyöntekijöitä töihin kesän 2020 erilaisiin projekteihin. Työ sopii etenkin 1. ja 2. vuoden opiskelijoille haalariharjoitteluksi, mutta kaikki hakemukset toki huomioidaan. Tehtäviin koulutetaan, joten alan työkokemus ei ole vaatimuksena. Ajokortti on välttämättömyys ja Tieturva –kurssit katsotaan eduksi. Työn kesto on noin 2-5 kk (huhti-lokakuu).

Työhön kuuluu muun muassa erilaisia tiestöllä tapahtuvia mittaustöitä, jotka edellyttävät matkustusvalmiutta ja joustavuutta työaikojen suhteen. Lisäksi edellytämme tarkkuutta, tiimityöskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Työreissut ovat yleensä useamman päivän pituisia ja suoritetaan työparin kanssa. Työtehtäviä tarjoamme ympäri Suomen. Matkakustannukset ja majoituksen tarjoaa työnantaja.

Työtehtävissäsi pääset näkemään kaunista Suomea useilla eri paikkakunnilla ja työskentelemään itsenäisesti työparisi kanssa. Työilmapiirimme on erittäin rento ja henkilöstömme on tukenasi koko kesän ajan.

Lähetä ansioluettelosi ja työpaikkahakemuksesi erillisinä liitetiedostoina pdf- muodossa sähköpostiin: matias.karkkainen@infrap.fi . Hakuaikaa on 30.4.2020 asti, mutta paikat täytetään sopivien hakijoiden löydyttyä. Hakemuksessa olisi hyvä olla jo mainittuna milloin voit aloittaa työt. Merkitse viestin aiheeksi ”Kesätyö, Etunimi Sukunimi, asuinpaikkakunta”

Infrap Oy haluaa kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua sekä onnellista uuutta vuotta 2020!
Lahjoitimme tänä vuonna joulukortteihin ja lahjoihin varatut rahat Kuopion alueen Hope ry:lle

Infrap Oy:n toiminta on jakautunut viiteen eri toimialaan, jotka kaikki toimivat infra-alalla pääsääntöisesti Suomessa ja Baltian alueella. Pyrimme kuukausittain esittelemään tarkemmin yksittäistä toimialaa. Joulukuussa vuorossa on Hoito ja kunnossapito -toimiala, jonka toimialajohtajana toimii Tiina Leiviskä.

Usein rakentaminen hiljenee joulua kohden. Tiestön hoidon ja kunnossapidon toimialalla talvikiireet ovat vasta aluillaan. Infrap Oy:n toimiala hoito ja kunnossapito vakauttaa hyvin muita vuodenaikasidonnaisia rakentamisen valvonnan töitä. Kunnossapito ja sen valvonta on ympärivuotista työtä ja etenkin talvella on myös konsultin työ päivystysluontoista, kuten kunnossapitourakoitsijoidenkin työ.

Infrap Oy:n kunnossapidon laadunvalvontaa tekevät työntekijät ajavat tarkastusajoa valtion ja kuntien tiestöllä keskimäärin 80 000 kilometriä talvikaudessa. Suurin osa valvonnasta tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, usein aamuyöllä ennen aamuliikennettä tai viikonloppuisin. Työ voi olla talven pimeinä kuukausina hyvinkin yksinäistä, ja sopiikin hyvin itsenäisestä työstä nauttivalle oma-aloitteiselle työntekijälle. Laadunvalvontatyö tehdään pääsääntöisesti pistokokeina eri hoitoluokan tiestölle, jolloin tarkastetaan urakoitsijan onnistumista omissa hoitotöissään. Paras tilanne tiestöllä on se, kun kaikki kunnossapito on tehty laatuvaatimusten mukaisesti ja tiestö on turvallisessa kunnossa tienkäyttäjiä varten.

Kesällä toimialan työt usein hiljentyvät hetkeksi. Tällöin työntekijämme tekevät tarkastuksia kesän hoitotöihin, mm. niittoihin ja muihin vihertöihin liittyen. Usein kesällä on aikaa myös muiden toimialojen tarjoamiin töihin ja projekteihin. Vaikka välillä on mukavaa myös lomailla.

Toimialalla tehdään myös paljon muita projekteja perinteiseksi muodostuneen pistokoelaadunvalvonnan lisäksi. Kunnossapidon asiantuntijat avustavat aluevastaavia ja tiemestareita monin tavoin heidän hyvin hektisessä työssään. Meidän asiantuntijamme tekevät erillistoimeksiantoja, valmistelevät lausuntoja ja selvityksiä kaikkeen tiestön hoitoon ja ylläpitoon liittyen. Usein tienpidon lupa-asiat sekä vahingonkorvauslausunnot kulkevat myös kauttamme.

 

Hoidon ja kunnossapidon hankinta kuuluu myös Infrap Oy:n tarjoamiin palveluihin. Olemme osallistuneet valtion ja kuntien hoito- ja kunnossapitourakoiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen jo kymmenen vuoden ajan. Helmikuussa esittelyyn tuleva toimiala Väylätietopalvelut ja mittaukset tukee tätä hoitourakoiden valmistelutyötä hyvin. Usein kilpailuttamisen vaatimat lähtötietoaineistot ja kartat hoitourakoiden tarpeisiin tuotetaan talon sisällä, ja useat työntekijämme työskentelevätkin molempien toimialojen tehtävissä.

Kiinnostuitko palveluistamme tai kenties yrityksestämme tulevaisuuden työpaikkanasi? Lisätietoja Hoito ja kunnossapito -toimialasta:

Tiina Leiviskä

Toimialajohtaja

puh. 0400 385 104

Löydät meidät myös Tampereella 12.-13.2.2020 Talvitiepäiviltä osastolta 450.   

Tammikuussa esittelemme toimintaamme Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen -toimialalla. 

Infrap Oy:n toiminta on jakautunut viiteen eri toimialaan, jotka kaikki toimivat infra-alalla pääsääntöisesti Suomessa ja Baltian alueella. Pyrimme kuukausittain esittelemään yksittäistä toimialaa ja siellä joko käynnissä olevaa tai valmistunutta hanketta.

Marraskuun toimialaksi on valikoitunut Rakentaminen ja muut asiantuntijapalvelut, jonka toimialajohtajana toimii Petri Roivas. Tämä toimiala keskittyy tuottamaan lähtökohtaisesti aina tilaajan tarpeeseen räätälöidyn palvelun. Ydinosaamiseen kuuluvat mm. hankkeiden kokonaisvaltainen rakennuttaminen; sisältää projektinjohdon, hankevalmistelun sekä hanke- ja takuuajan. Lisäksi ydinosaamistamme on valvonta, turvallisuuskoordinointi, puolueettoman tarkkailijan ja riippumattoman valvojan tehtävät.

Tältä toimialalta esittelemme toimintaamme Väyläviraston Vt5 Mikkeli-Juva Hankkeella. Tämä valtakunnallisellakin tasolla merkittävä monivuotinen projekti on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä (Vt5 Mikkeli-Nuutilanmäki) rakentaminen on aloitettu huhtikuussa 2018, ja toisessa (Vt5 Nuutilanmäki-Juva) rakennustyöt on alkanut kuluvan vuoden syyskuussa. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on n.121 miljoonaa euroa. 

 Kuvassa: Vt5 Mikkeli – Juva hankkeen avainlukuja (Lähde: Väylävirasto)

Infrap Oy:stä tässä hankkeessa työskentelee aktiivisesti kuusi asiantuntijaa. Toimeksiantomme pääsisältö on jakautunut useampaan osatehtävään. Näihin osatehtäviin nimetyt asiantuntijamme vastaavat koko Vt5 Mikkeli – Juva osuuden laadunvalvonnan, turvallisuuskoordinaattorin sekä useimpien rakennuttamistehtävien hoitamisesta urakan alusta vastaanottoon saakka.

Mitä nämä työtehtävät sitten tarkalleen ottaen pitävät sisällään? Turvallisuuskoordinaattori toimii vastuullisena rakennuttajan edustajana vastaten ja huolehtien rakennuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoitteista työturvallisuuslain ja valtionneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Hankkeen merkittävän laajuuden vuoksi laadunvalvonta pitää sisällään useimmat eri infran toimialat, eli tie- ja katurakentamisen, siltojen rakentamisen sekä päällysteiden laadunvalvonnan. Laadunvalvonnasta raportoidaan viikoittain hankkeen tilaajalle. Rakennuttamistehtävät sisältävät Vt 5 Mikkeli – Juva osuuden osaurakoiden kilpailutukseen liittyviä tehtäviä, joita ovat mm. kaupallisten asiakirjojen laadinta sekä urakan kilpailutus ja käynnistäminen. Hankkeen rakennusaikana osallistumme aktiivisesti myös muihin rakennuttamistehtäviin, kuten urakan laskutusseurantaan, maanomistaja-asioiden hoitoon sekä viranomaisyhteistyöhön, yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Kuvassa Infrap Oy:n asiantuntijat Juha-Matti Pohjolainen (vasemmalla) ja Henri Savolainen

Toimialajohtaja Petri Roivas kertoo, että ”tällä hetkellä elämme urakoissa vielä monen sektorin rakentamisaikaa. Molemmissa urakoissa tehdään maatöitä, siltatöitä ja sään salliessa myös päällystystöitä ennen tulevaa talvea. Mikkeli – Nuutilanmäki osuus hiljenee sydäntalvella, kun taas Nuutilanmäki – Juva osuudella tahti kiihtyy läpi talven. Lokakuun loppupuolella hankkeilla työskenteli yhteensä noin 200 henkilöä. Kesällä 2020 koko vaikutusvälillä (37km) tulemme elämään rakentamisajan kiireisintä aikaa”.

Lisätietoja Vt5 Mikkeli – Juva hankkeesta, sekä Rakentaminen ja muut asiantuntijapalvelut toimialasta:

Petri Roivas

Toimialajohtaja

puh. 050 524 9068

Joulukuussa tutustumme toimintaamme Hoito ja kunnossapito toimialalla.