Väylävirasto kilpailutti vuoden 2019 lopussa kaksi merkittävää puitesopimusta: Tiestötietojen ja kunnossapidon asiantuntijapalvelut sekä Tiestötietojen keruu. Molemmat sopimukset tehtiin vuosille 2020-2023. Infrap Oy valittiin mukaan molempiin hankintoihin puitesopimustoimittajaksi.

Tiestötietojen ja kunnossapidon asiantuntijapalveluiden puitesopimuksessa voidaan hankkia mm. tiestötietojen hallintaa, tiestötietoihin ja niiden käsittelyyn sekä analysointiin liittyviä asiantuntijatehtäviä, määrämuotoisia tietopalveluita, teemakarttoja ja julkaisuja, kehitysprojekteja sekä koulutuksia. Tiestön kunnossapidon asiantuntijapalveluihin voidaan sisällyttää kunnossapidon suunnitteluun, hankintaan ja toteuttamiseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä muita asiantuntijatehtäviä.

Tiestötietojen keruun puitesopimus sisältää tiestötietojen keruun ja tietojen toimittamisen tilaajan järjestelmiin.

Toimeksiantoja voivat hankkia ELY-keskusten liikenne- ja infravastuualueet sekä Väylävirasto.

Infrap Oy:llä on vuosien kokemus erilaisista tiestötietopalveluista ja mittauksista sekä inventoinneista ja tilaajan järjestelmistä. Infrap toimii kunnossapidon valvojana isolla osalla Suomen tieverkosta sekä on jo vuosia osallistunut hoitourakoiden kehittämiseen ja hankintaan valtakunnallisesti.

Puitesopimusten töiden sisältö on Infrap Oy:n ydinosaamista, joten olemmekin tyytyväisiä päästessämme mukaan näihin valtakunnallisesti merkittäviin puitesopimuksiin.

Lisätietoja.

Juha-Pekka Lamminsivu

Juha-Pekka Lamminsivu

Toimialajohtaja

Väylätietopalvelut ja Mittaukset
Puh. 050 313 8376

Tiina Leiviskä

Tiina Leiviskä

Toimialajohtaja

Hoito ja Kunnossapito
Puh. 0400 385 104