Jatkamme vuonna 2018 aloitettujen päällystevauriokartoitusten tekemistä Väylävirastolle. Työ sisältää päällystettyjen teiden, ramppien ja kevyen liikenteen väylien päällystevauriokartoituksen. Mittausalueet sijoittuvat Uudenmaan-, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueille.

Osallistuimme Väyläviraston vuosittaisille vertailuinventointipäiville 15.-16.5.2019. Vertailuinventoinnit saatiin hyväksytysti suoritettua ja saimme lisenssit mittausten toteuttamiseen kaudelle 2019. Mitattava pituus tulevalla kaudella on n. 6000 km maanteitä sekä 750 km kevyen liikenteen väyliä. Mittaustyöt aloitetaan kesäkuun alussa.