Tiedote sulautumisesta

Carement Oy ja Infrap Oy yhdistyvät yhdeksi yhtiöksi 1.7.2019 alkaen, kun Infrap Oy sulautuu Carement Oy:öön. Jatkossa toimimme yhteisellä nimellä Infrap Oy.

Sulautumisen jälkeinen Infrap Oy on riippumaton suomalainen infra-alan asiantuntijayritys, jonka omistavat yhtiön toimiva johto ja avainhenkilöt. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja se työllistää lähes 40 asiantuntijaa valtakunnallisesti ympäri Suomen. Yhdistymisen taustalla on pitkäaikainen ja tiivis yhtiöiden välinen yhteistyö eri hankkeissa, sekä halu kehittää palveluitamme ja toimintojamme entistä paremmiksi asiakkaidemme suuntaan.

Tämä on luonnollinen ja merkittävä seuraava askel menestyneiden yhtiöidemme välisessä yhteistyössä, joka on toiminut tähänkin saakka erinomaisesti. Odotan innolla, että pääsemme kehittämään toimintaamme ollaksemme jatkossa entistä vahvempi ja parempi kumppani asiakkaidemme suuntaan ja samalla turvallinen, vuorovaikutteinen ja monipuoliset kehittymismahdollisuudet tarjoava työpaikka työntekijöillemme, jotka ovat alan ykkösosaajia Suomessa”, toteaa toimitusjohtaja Jouni Juurikka.

Alalla tarvitaan rakennuttamiseen ja projektinjohtoon erikoistunutta riippumatonta toimijaa. Palvelumme perustuvat tilaajalähtöiseen, räätälöityyn toimintamalliin ja yhdistymällä voimme jatkossa tarjota laajan kirjon palveluita ns. yhdeltä luukulta. Jatkossa toimipisteverkkomme mahdollistaa palvelujemme kehittämisen ja tarjonnan laajemmalla alueella paikallisesti, erityisesti mm. vesihuolto- ja teollisuusrakentamisen toimialueella”, täydentää hallituksen puheenjohtaja Tero Heiskanen.

Yhtiön toiminta jakaantuu seuraavaan viiteen liiketoiminta-alueeseen:

Ylläpito, päällysteet ja tiemerkinnät – toimiala sisältää teiden ylläpitoon kuuluvia projektinjohto-, suunnittelu- ja laadunvalvontapalveluita aina yksittäisistä toimeksiannoista hankkeiden kokonaisvaltaiseen läpivientiin saakka.

Hoito ja kunnossapito – toimiala kattaa infran hoito-, ylläpito- ja kunnossapitourakoiden laadunvalvonta- ja viranomaistehtäviä sekä ohjeistuksien ja asiakirjojen laadintaa.

Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen – toimialalla tuotamme asiantuntijapalvelua kaikkiin vesihuolto- ja teollisuusrakentamisen hankkeisiin ja niiden läpivientiin.

Väylätietopalvelut ja mittaukset – toimiala pitää sisällään tutkimukset ja mittaukset ainetta rikkomattomilla menetelmillä (maatutka), erilaiset väyläomaisuuden kuntotutkimukset ja inventoinnit sekä väyläomaisuuteen liittyvien tietojen ja rekistereiden hallinnan.

Rakentaminen ja muut asiantuntijapalvelut – toimiala sisältää infrahankkeiden palveluita valvonnasta ja tarkastuksista rakennuttajan kokonaisvaltaiseen hankintapalveluun.

Lisätietoja sulautumiseen liittyen:

Jouni Juurikka                                 Tero Heiskanen

toimitusjohtaja                                hallituksen puheenjohtaja

puh. 040 730 2053                        040 196 4612