Infrap Oy:n toiminta on jakautunut viiteen eri toimialaan, jotka kaikki toimivat infra-alalla pääsääntöisesti Suomessa ja Baltian alueella. Pyrimme kuukausittain esittelemään tarkemmin yksittäistä toimialaa. Joulukuussa vuorossa on Hoito ja kunnossapito -toimiala, jonka toimialajohtajana toimii Tiina Leiviskä.

Usein rakentaminen hiljenee joulua kohden. Tiestön hoidon ja kunnossapidon toimialalla talvikiireet ovat vasta aluillaan. Infrap Oy:n toimiala hoito ja kunnossapito vakauttaa hyvin muita vuodenaikasidonnaisia rakentamisen valvonnan töitä. Kunnossapito ja sen valvonta on ympärivuotista työtä ja etenkin talvella on myös konsultin työ päivystysluontoista, kuten kunnossapitourakoitsijoidenkin työ.

Infrap Oy:n kunnossapidon laadunvalvontaa tekevät työntekijät ajavat tarkastusajoa valtion ja kuntien tiestöllä keskimäärin 80 000 kilometriä talvikaudessa. Suurin osa valvonnasta tapahtuu virka-ajan ulkopuolella, usein aamuyöllä ennen aamuliikennettä tai viikonloppuisin. Työ voi olla talven pimeinä kuukausina hyvinkin yksinäistä, ja sopiikin hyvin itsenäisestä työstä nauttivalle oma-aloitteiselle työntekijälle. Laadunvalvontatyö tehdään pääsääntöisesti pistokokeina eri hoitoluokan tiestölle, jolloin tarkastetaan urakoitsijan onnistumista omissa hoitotöissään. Paras tilanne tiestöllä on se, kun kaikki kunnossapito on tehty laatuvaatimusten mukaisesti ja tiestö on turvallisessa kunnossa tienkäyttäjiä varten.

Kesällä toimialan työt usein hiljentyvät hetkeksi. Tällöin työntekijämme tekevät tarkastuksia kesän hoitotöihin, mm. niittoihin ja muihin vihertöihin liittyen. Usein kesällä on aikaa myös muiden toimialojen tarjoamiin töihin ja projekteihin. Vaikka välillä on mukavaa myös lomailla.

Toimialalla tehdään myös paljon muita projekteja perinteiseksi muodostuneen pistokoelaadunvalvonnan lisäksi. Kunnossapidon asiantuntijat avustavat aluevastaavia ja tiemestareita monin tavoin heidän hyvin hektisessä työssään. Meidän asiantuntijamme tekevät erillistoimeksiantoja, valmistelevät lausuntoja ja selvityksiä kaikkeen tiestön hoitoon ja ylläpitoon liittyen. Usein tienpidon lupa-asiat sekä vahingonkorvauslausunnot kulkevat myös kauttamme.

 

Hoidon ja kunnossapidon hankinta kuuluu myös Infrap Oy:n tarjoamiin palveluihin. Olemme osallistuneet valtion ja kuntien hoito- ja kunnossapitourakoiden suunnitteluun ja kilpailuttamiseen jo kymmenen vuoden ajan. Helmikuussa esittelyyn tuleva toimiala Väylätietopalvelut ja mittaukset tukee tätä hoitourakoiden valmistelutyötä hyvin. Usein kilpailuttamisen vaatimat lähtötietoaineistot ja kartat hoitourakoiden tarpeisiin tuotetaan talon sisällä, ja useat työntekijämme työskentelevätkin molempien toimialojen tehtävissä.

Kiinnostuitko palveluistamme tai kenties yrityksestämme tulevaisuuden työpaikkanasi? Lisätietoja Hoito ja kunnossapito -toimialasta:

Tiina Leiviskä

Toimialajohtaja

puh. 0400 385 104

Löydät meidät myös Tampereella 12.-13.2.2020 Talvitiepäiviltä osastolta 450.   

Tammikuussa esittelemme toimintaamme Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen -toimialalla.