Infrap Oy:n toiminta on jakautunut viiteen eri toimialaan, jotka kaikki toimivat infra-alalla pääsääntöisesti Suomessa ja Baltian alueella. Pyrimme kuukausittain esittelemään yksittäistä toimialaa ja siellä joko käynnissä olevaa tai valmistunutta hanketta.

Marraskuun toimialaksi on valikoitunut Rakentaminen ja muut asiantuntijapalvelut, jonka toimialajohtajana toimii Petri Roivas. Tämä toimiala keskittyy tuottamaan lähtökohtaisesti aina tilaajan tarpeeseen räätälöidyn palvelun. Ydinosaamiseen kuuluvat mm. hankkeiden kokonaisvaltainen rakennuttaminen; sisältää projektinjohdon, hankevalmistelun sekä hanke- ja takuuajan. Lisäksi ydinosaamistamme on valvonta, turvallisuuskoordinointi, puolueettoman tarkkailijan ja riippumattoman valvojan tehtävät.

Tältä toimialalta esittelemme toimintaamme Väyläviraston Vt5 Mikkeli-Juva Hankkeella. Tämä valtakunnallisellakin tasolla merkittävä monivuotinen projekti on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä (Vt5 Mikkeli-Nuutilanmäki) rakentaminen on aloitettu huhtikuussa 2018, ja toisessa (Vt5 Nuutilanmäki-Juva) rakennustyöt on alkanut kuluvan vuoden syyskuussa. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on n.121 miljoonaa euroa. 

Vt5 Mikkeli – Juva hankkeen avainlukuja (Lähde: Väylävirasto)

Infrap Oy:stä tässä hankkeessa työskentelee aktiivisesti kuusi asiantuntijaa. Toimeksiantomme pääsisältö on jakautunut useampaan osatehtävään. Näihin osatehtäviin nimetyt asiantuntijamme vastaavat koko Vt5 Mikkeli – Juva osuuden laadunvalvonnan, turvallisuuskoordinaattorin sekä useimpien rakennuttamistehtävien hoitamisesta urakan alusta vastaanottoon saakka.

Mitä nämä työtehtävät sitten tarkalleen ottaen pitävät sisällään? Turvallisuuskoordinaattori toimii vastuullisena rakennuttajan edustajana vastaten ja huolehtien rakennuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoitteista työturvallisuuslain ja valtionneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. Hankkeen merkittävän laajuuden vuoksi laadunvalvonta pitää sisällään useimmat eri infran toimialat, eli tie- ja katurakentamisen, siltojen rakentamisen sekä päällysteiden laadunvalvonnan. Laadunvalvonnasta raportoidaan viikoittain hankkeen tilaajalle. Rakennuttamistehtävät sisältävät Vt 5 Mikkeli – Juva osuuden osaurakoiden kilpailutukseen liittyviä tehtäviä, joita ovat mm. kaupallisten asiakirjojen laadinta sekä urakan kilpailutus ja käynnistäminen. Hankkeen rakennusaikana osallistumme aktiivisesti myös muihin rakennuttamistehtäviin, kuten urakan laskutusseurantaan, maanomistaja-asioiden hoitoon sekä viranomaisyhteistyöhön, yhteistyössä tilaajan kanssa. 

Kuvassa Infrap Oy:n asiantuntijat Juha-Matti Pohjolainen (vasemmalla) ja Henri Savolainen

Toimialajohtaja Petri Roivas kertoo, että ”tällä hetkellä elämme urakoissa vielä monen sektorin rakentamisaikaa. Molemmissa urakoissa tehdään maatöitä, siltatöitä ja sään salliessa myös päällystystöitä ennen tulevaa talvea. Mikkeli – Nuutilanmäki osuus hiljenee sydäntalvella, kun taas Nuutilanmäki – Juva osuudella tahti kiihtyy läpi talven. Lokakuun loppupuolella hankkeilla työskenteli yhteensä noin 200 henkilöä. Kesällä 2020 koko vaikutusvälillä (37km) tulemme elämään rakentamisajan kiireisintä aikaa”.

Lisätietoja Vt5 Mikkeli – Juva hankkeesta, sekä Rakentaminen ja muut asiantuntijapalvelut toimialasta:

Petri Roivas

Toimialajohtaja

puh. 050 524 9068

Joulukuussa tutustumme toimintaamme Hoito ja kunnossapito toimialalla.