Toimialat tutuiksi: Väylätietopalvelut ja mittaukset

Infrap Oy:n toiminta on jakautunut viiteen eri toimialaan, jotka kaikki toimivat infra-alalla pääsääntöisesti Suomessa ja Baltian alueella. Pyrimme kuukausittain esittelemään tarkemmin yksittäistä toimialaa. Maaliskuussa vuorossa on Väylätietopalvelut ja mittaukset -toimiala, jonka toimialajohtajana toimii Juha-Pekka Lamminsivu.

Väylätietopalvelut ja mittaukset -toimialalla työskennellään monenlaisten projektien parissa ympäri vuoden. Kiireisin aika on kesällä, jolloin tehdään mm. maatutkamittauksia niin rakennettuun, kuin rakentamattomaan, ympäristöön. Mittausten perusteella saadaan rakennetta rikkomattomasti tietoa maanpinnan alaisista rakenteista sekä kerroksista. Maatutkamittausten etuina on nopeus, taloudellisuus ja sitä voidaan käyttää niin kesällä kuin talvella. Täydentävinä mittauksina tarjoamme yhteistyökumppaneidemme kautta palvelutaso- ja kantavuusmittauksia.

Kuvassa Infrap Oy:n mittauskalustoa

Kuntasektorille yksi suosituimmista tuotteistamme on katuomaisuuden kuntotutkimukset, joita olemme tuottaneet jo noin 40 kunnalle Suomessa. Kuntotutkimuksessa tuotetaan kattava yleiskuva katuomaisuuden kunnosta sekä mitattuun tietoon perustuva arvio korjausvelan määrästä. Jatkeena tehdään myös saneeraussuunnitelmia sekä pitkän tähtäimen suunnitelmia (PTS).

Olemme myös tuottaneet kuvatietopalveluja Väylävirastolle ja ELY-keskuksille sekä kunnille. Uutena palveluna tarjoamme katu- ja tieverkon 360°-kuvauksia. Kuvatiedon keräys on nopeaa ja kuvien käyttö esimerkiksi Googlemapsissa on vaivatonta ja ylimääräisiä ohjelmistoja tai kirjautumisia ei tarvita. 360°-kuvauksista saadaan tavallista parempi käsitys tieympäristöstä sekä laitteista ja varusteista verrattuna perinteisiin tiekuviin. Hyvät kuvat voivat myös korvata maastokäynnin.

Toimialan tuoreimpina kuulumisina voimme ilolla kertoa, että Väylävirasto kilpailutti vuoden vaihteessa ’Tiestötietojen keruu 2020-2023’ sekä ’Tiestötietojen ja kunnossapidon asiantuntijapalvelut 2020-2023’ -puitesopimukset, joihin kumpaankin valittiin mukaan Infrap Oy. Tiestötietojen keruun puitesopimuksen työt tulevat sijoittumaan lähinnä kesäaikaan. Sopimukseen kuuluu mm. hoidon alueurakoihin liittyviä inventointeja sekä tiekuvauksia. Tiestötietojen ja kunnossapidon asiantuntijapalveluiden puitesopimus tarjoaa työtehtäviä koko kalenterivuodeksi. Sopimukseen kuuluu mm. ELY-keskuksille tuotettavat tiestötietopalvelut sekä muut asiantuntijapalvelut ja kehitysprojektit.

Väylätietopalvelut ja mittaukset -toimiala tarjoaa myös kesätyö- ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Kesäisin palkkaamme erilaisiin mittaustehtäviin 5-15 opiskelijaa. Kesätyöntekijöiltä olemme saaneet kiitosta rennosta ilmapiiristä sekä mukavista työtehtävistä. Kuluvan vuoden kesätöiden hakuaika on 30.4. asti. Lisätietoja työpaikaista löydät Kesätyöhaku-linkin takaa, sekä kotisivuiltamme.

Lisätietoja toimialasta

Juha-Pekka Lamminsivu

Juha-Pekka Lamminsivu

Toimialajohtaja

puh. 050 313 8376