Infrap Oy:n toiminta on jakautunut viiteen eri toimialaan, jotka kaikki toimivat infra-alalla pääsääntöisesti Suomessa ja Baltian alueella. Pyrimme kuukausittain esittelemään tarkemmin yksittäistä toimialaa. Tammikuussa vuorossa on Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen -toimiala, jonka toimialajohtana toimii Pekka Iivari.

Infrap toimii monipuolisesti vesihuollon rakennuttamisen, projektinjohdon ja valvonnan tehtävissä. Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen -toimialalla vuodenajat eivät juurikaan vaikuta kiireisiin. Hankkeet  ovat usein pitkiä ja työmaat etenevät pysähtymättä ympäri vuoden, töiden painottuessa talvella enemmän laiteasennuksiin. Käynnissä meillä on parhaillaan mm. vesilaitosten rakentamisen ja tehostamisen, jätevedenpuhdistamoiden laajennusten ja saneerausten sekä siirtoviemäreiden ja vesijohtolinjojen hankkeita. Olemme mukana myös muutamassa biokaasulaitoshankkeessa. Uusimpana aluevaltauksena on juuri valmistumassa oleva hanke liikennekaasun tankkausaseman rakennuttamisesta Kuopioon.

Gasumin LNG/LCNG-tankkausaseman kaasusäiliöiden pystytys Kuopiossa

Lähes kaikissa hankkeissa vastaamme urakoiden kilpailuttamisesta ja usein myös suunnittelun ohjauksesta. Rakennushankkeisiin liittyy aina myös työturvallisuusasiat. Työturvallisuus on meille erityisen tärkeää ja haluamme vaikuttaa sen toteutumiseen kaikissa hankkeissa, joissa olemme mukana. Senpä vuoksi turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat yleensä luonnollinen osa toimenkuvaamme rakennuttamisen ja valvonnan hankkeissa. Olemme räätälöineet myös kaivantoturvallisuuden koulutuspaketin, jonka olemme käyneet kouluttamassa jo useissa vesihuollon tilaajaorganisaatioissa. Valvonnan osalta toimimme hankkeesta riippuen maanrakentamisen, rakennustöiden, betonirakenteiden sekä prosessi- ja koneistoasennusten valvontatehtävissä. Asiantuntijatehtävissä pystymme auttamaan mm. erilaisten palvelu- ja laitehankintojen kilpailuttamisessa, ympäristölupa-asioissa ja useissa sopimusteknisissä asioissa. Toiminta-alueemme on koko Suomi ja olemme kiinnostuneet myös ulkomaan toimeksiannoista.

Kuvassa Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n altaita Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolta

Syksyllä 2019 vahvistimme rakennusteknisen palvelun tarjontaamme, kun Henri Savolainen aloitti meillä betonirakentamisen asiantuntijana. Toimialojen välillä tehdään tiivistä yhteistyötä, tästä esimerkkinä myös syksyllä 2019 meillä aloittanut Eino-Matti Hakala, joka on nimettynä Ylläpito ja päällysteet -toimialalle, mutta lisäksi toimii myös vesihuolto -toimialalla verkostorakennuttamisen tehtävissä. Alkuvuosi 2020 vahvistaa edelleen resurssejamme, kun Akseli Peräoja aloittaa helmikuussa vesihuollon prosessi- ja koneistopuolen asiantuntijana. Tervetuloa töihin Akseli!

Näillä eväillä tuleva vuosi näyttää erittäin mielenkiintoiselta ja pääsemme osallistumaan jälleen useisiin haastaviin ja ajankohtaisiin hankkeisiin eri puolilla Suomea. Lopuksi haluamme vielä kiittää erityisesti pitkäaikaisia kumppanuusasiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä. Asiantuntevien tilaajaorganisaatioiden ja asiantuntijakumppaneiden kanssa työskentely on antoisaa ja tarjoaa mahdollisuuden molemminpuoliseen toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen -toimialasta:

Pekka Iivari

Toimialajohtaja

puh. 050 390 5684

Osallistumme myös Tampereella 12.-13.2.2020 järjestettäville Talvitiepäiville näytteilleasettajana. Löydät meidät osastoltamme 450 aivan messukeskuksen ytimestä.

Helmikuussa esittelemme toimintaamme Väylätietopalvelut ja mittaukset -toimialalla.