Infrap Oy:ssä on aloittanut lyhyen ajan sisään useampikin uusi työntekijä. Olemme esittäneet uusille asiantuntijoillemme muutamia tarkentavia kysymyksiä, joiden kautta he saavat mahdollisuuden esittäytyä muillekin. Aloitamme syyskuussa meillä aloittaneesta Eino-Matti Hakalasta.  

Kuka olet ja mistä tulet/millä paikkakunnalla tulet tekemään pääsääntöisesti töitä?  

Olen 50 vuotias ukon rumilus Jyväskylästä ja tulen työskentelemään pääsääntöisesti Keski-Suomen alueella. Aluksi teen töitä kotoa käsin, mutta Hirvosen Matin kanssa meillä on toimisto näköpiirissä Jyväskylän Ylistönmäellä marraskuun alusta. 

Mikä on koulutuksesi? 

Olen suorittanut rakennustekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. 

Miten päädyit töihin Infrapille? 

Ajatus syttyi ja kirkastui kun kuulin Carementin ja Infrapin yhteenliittymisestä. 

Mikä on työhistoriasi ennen Infrappia? Mikä on työkokemuksesi alalta? Mikä on erityisosaamisesi alalla? 

Takana on pitkä, yli 25 vuotta, kestänyt ura valtiolla. Aluksi menin töihin Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiriin keväällä 1994. Ympäristöpiiristä ja silloisen lääninhallituksen ympäristöosastosta muodostettiin Ympäristökeskus 1995 alusta ja sieltä siirryin Tiehallintoon 2009 vähän ennen ELYjen muodostamista. Elyjen muodostamisen jälkeen olen ollut töissä ELYn liikennevastuualueella. 

Erityisosaamiseksi voisi kai lukea patoturvallisuuteen liittyvän koulutuksen ja työkokemuksen padon rakentamisesta. 

Mitkä ovat olleet aiempia työtehtäväsi? Tulevatko ne muuttumaan Infrapilla työskentelysi aikana? 

Olen ollut työmaapäällikkönä tai tilaajan edustajana useissa vesihuolto-, ruoppaus- ja maaperän kunnostushankkeissa. Joku saattaa muistaa vielä Lipeälammen ja Lievestuoreen sellutehtaan, siellä tuli touhuttua yli kymmenen vuotta ympäristökeskuksen aikoina. ELYn liikennepuolen hommissa olen ollut teettämässä päällystys-, tiemerkintä- ja runkokelirikon korjausurakoita. Myös näiden kohteiden ohjelmointi ja suunnitelmien tilaaminen kuului tehtäviini. 

Infrapissa tulen työskentelemään saman alan töissä vaikkakin eri tehtävässä. Tilaajan ja urakoitsijoiden toiminnan tunteminen tulee helpottamaan yhteistyötä. 

Mitä odotat tulevalta uralta infrapissa? 

Mielenkiintoisia, monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä ja työnantajalta reilua kohtelua 

Mitä harrastat / Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Iltaisin käyn kävelemässä tai uimahallilla. Keväästä syksyyn viikonloput tulee vietettyä kesämökillä rakennellessa tai jotain muuta touhutessa. Talvella tulee tutustuttua enemmän Jyväskylän kulttuuritarjontaan. 

Kaikkien juhlien kauhu: Vapaa sana: 

Mukava astua remmiin, paljon tuttuja ihmisiä on töissä täällä. Vuosien yhteistyön aikana olen oppinut tuntemaan tämän luotettavan yhteistyökumppanina ja hyvänä työpaikkana. Kiitos kun sain tulla!