Uusi asiantuntijamme esittelyssä: Sami Nyrhinen

Vuonna 2020 Infrap Oy:n toimihenkilöiden määrä kasvoi neljällä, kun AkseliMikko, Tuomas, ja Aleksi aloittivat työt yrityksessämme. Iloksemme voimme todeta, että vuonna 2021 sama positiivinen kehitys jatkuu, kun Sami Nyrhinen on liittynyt uutena jäsenenä asiantuntijaorganisaatioomme. Samin myötä Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen -toimialamme vahvistuu uudella asiantuntijalla. Alla olevan kysymyspatteriston kautta voit tutustua uusimpaan asiantuntijaamme.

Kuka olet ja mistä tulet/millä paikkakunnalla tulet tekemään pääsääntöisesti töitä?

Sami Nyrhinen Alavieskasta, josta tulen tekemään pääsääntöisesti myös tulevat työni.

Mikä on koulutuksesi?

Ammattikoulu 1997, Ammattikorkeakoulu OAMK Raahen yksikkö 2003 (tietokonetekniikan insinööri) ja Centria Ylivieska 2018 (tuotantotalouden insinööri).

Miten päädyit töihin Infrapille?

Aiemman työnantajani palveluksessa osallistuin keskuspuhdistamon ja siirtoviemärin rakentamishankkeisiin. Infrap toimi niissä hankkeissa meidän apuna. Tuona aikana tutustuin Heiskasen Teron ja Iivarin Pekan kanssa. Aikaa kului ja työnantaja vaihtui. Nykyisellä työnantajalla ollessa jossain vaiheessa Teron kanssa tuli puhetta, että Infrapilla voisi olla tarpeita automaatio-osaajalle. Siitä keskustelusta jäi kipinä, joka sitten konkretisoitui kesän 2020 aikana niin, että aiheesta käytiin lisää keskustelua. Syksyllä 2020 neuvottelut etenivät siihen pisteeseen, että työsopimus allekirjoitettiin. Työ sovittiin alkavaksi kuitenkin vasta vuoden vaihteessa, koska minulla oli useita keskeneräisiä hankkeita, jotka oli tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2020 loppuun.

Mikä on työhistoriasi ennen Infrappia?

Minulla on kokemusta automaatio- ja sähköasennuksista, työnjohtotehtävistä (virvoitusjuomateollisuus), erilaisista ohjelmistokehitysprojekteista matkapuhelinalalla, mekaniikkasuunnittelusta, vesilaitosympäristöistä sekä jätevesilaitoksista. Aiemmassa työssäni vastasin Alavieskan kunnan teknisestä toimesta sekä osittain kunnan ympäristöasioihin ja elinkeinoelämään liittyvistä asioista.

Mikä on työkokemuksesi alalta?

Koen hyötyväni lähes kaikesta mitä olen aiemmin tehnyt. Tulevassa työssä jokainen aiempi työpaikkani antaa kokonaisuutena oman osansa. Jos kuitenkin täytyisi jokin luku sanoa, että kuinka monta vuotta minulla on ”alalta” kokemusta niin luku voisi olla 4 vuotta. Se perustuu siihen, että olen ollut sen ajan töissä kahdella viimeisimmällä työnantajalla, joissa työtehtävät ovat painottuneet vesihuoltoalaan ja niissä tapahtuviin kehitysprojekteihin.

Mikä on erityisosaamisesi alalla?

Erityisosaamiseni on käyttöliittymä- ja ohjelmistoprojektiosaaminen. Mielestäni minulla on annettavaa valvomoiden käyttöliittymien suunnitteluun siten, että asioiden havainnointi on helppoa ja oleelliset asiat ovat näkyvissä oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Kokemus ohjelmistoprojekteista auttaa hallitsemaan myös muita projekteja. Lähestymistapa on systemaattinen, tarkka ja innovatiivinen. Pääsen nopeasti sisään uusiin asioihin ja pystyn tuomaan asioihin omaa näkemystä.

Mitkä ovat olleet aiempia työtehtäväsi? 

Pääpiirteittäin kerrottu tuossa työhistoriaosiossa. Titteleinä seuraavia: automaatioasentaja, ohjelmistoinsinööri, työnjohtaja, mekaniikkasuunnittelija, käyttöinsinööri, kehitysjohtaja.

Tulevatko ne muuttumaan Infrapilla työskentelysi aikana?

Infrapilla työtehtävä tulee olemaan varmaankin yhdistelmä kaikkea aiempaani.

Mitä odotat tulevalta uralta infrapissa?

Odotan sitä, että tulevien projektien parissa osaaminen vahvistuu entisestään ja sitä, että pysyn kehityksen mukana automaatioon ja ohjelmistoihin liittyen. Toivon myös sitä, että jossain vaiheessa olisi aikaa ja mahdollisuutta kehittää vesihuoltoon liittyviä innovaatioita ja saada niitä vesilaitoksien käyttöön. Joitain ajatuksia on jo valmiiksi, mutta vaativat vielä pientä jalostamista.

Mitä harrastat / Miten vietät vapaa-aikaasi?

Harrastan aika sekalaisesti kaikkea ja toisaalta en oikein mitään. Tällä tarkoitan sitä, että innostun kokeilemaan uutta, mutta en harrasta mitään tavoitteellista, joka sitoisi tiettyyn päivään ja tiettyyn kellonaikaan. Eniten vietän vapaa-aikaani maastopyöräillen, meloen tai valokuvaten. Valokuvaan tällä hetkellä lähinnä ihmisiä erilaisissa vapaa-ajan projekteissa. Tahtotila olisi oppia kuvankäsittelyä siten, että pystyisin tekemään kuvakomposiitteja eli yhdistämään itse kuvaamia kuvia esim. muiden ottamiin kuviin. Tallissa odottaa moottoripyörä maalaamista ja pihassa viime kesänä aavistuksen kesken jäänyt retkeilyauto. Se auto minulla toimii toki myös käyttöautona.

Kaikkien juhlien kauhu: Vapaa sana

Tuli tuohon ylle jo kirjoitettua kohtuu vapaasti. Mitähän sitä tähän. Innolla odotan tulevia työtehtäviä ja mukava hypätä remmiin mukaan. Henkilöstöpalaverin perusteella oikein mukavan oloinen henkilöstö ja monipuolinen työympäristö.

Sami Nyrhinen

Insinööri | Vesihuolto ja teollisuusrakentaminen
ALAVIESKA